วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ภาพสำหรับสกรีน


สกรีน


การพิมพ์สกรีน เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้หลักการปาดสีหรือหมึกพิมพ์ผ่านผ้าสกรีนที่ขึงตึงบนกรอบที่ทำขึ้น โดยปิดและเปิดบริเวณรูผ้าสกรีนให้มีลายภาพตามความต้องการการพิมพ์นี้สามารถพิมพ์ได้กับวัสดุหลายชนิด เช่น กระดาษ สติ๊กเกอร์ ไม้ ผ้า กระจก กระเบื้อง เซรามิค พลาสติก โลหะ ฯลฯ และหลายรูปทรง เช่น วัสดุพื้นราบ ทรงกระบอก และวัสดุรูปทรงไข่ เป็นต้น ทั้งที่มีขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่โดยไม่จำกัด
ปัจจุบันระบบการพิมพ์สกรีนเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ และวงการศึกษามากขึ้น เช่น ใช้พิมพ์สินค้าให้สวยงามน่าใช้ ใช้พิมพ์ป้าย งานสื่อโฆษณา - ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เป็นต้น และนับว่าเป็นระบบการพิมพ์งานที่ใช้เงินลงทุนน้อยโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เพียงไม่กี่ชนิดก็สามารถพิมพ์ได้วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คุณพ่อ ยัง สร้อยสวัสดิ์


ประธานในพิธี ส.ส. มานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


คุณบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานวางพวงหรีดและดอกไม้จันทน์เคารพศพ


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551